11 Eylül 2007 Salı

Tıbbi Genetik-Tıbbi Biyoloji

Doç.Dr.Tahsin Yakut
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi 
ADI SOYADI:Tahsin YAKUT
DİPLOMA DERECESİ:Tıp Doktoru
AKADEMİK ÜNVANI:Doçent
YABANCI DİL BİLGİSİ:İngilizce
AKADEMİK BİRİMİ:U.Ü.Tıp Fak.Dahili Tıp Bilimleri
İŞ ADRESİ:Tıbbi Genetik A.B.D.
İŞ TEL/FAKS :2954371
e-POSTAtyakut@uludag.edu.tr
CEP TELEFONU :
KİŞİSEL WEB SAYFASI  :


KISA ÖZGEÇMİŞ:
(TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM)
Uludağ Ü.Tıp Fak.              31.08.2007 (Doçent)
Uludağ Ü.Tıp Fak.              30.11.2006 (Yrd.Doç.)
Uludağ Ü.Sağlık Bil.Enst.    14.11.2002 (Doktora /Tıbbi Biyoloji)
Uludağ Ü.Tıp Fak.              01.08.1989 (Tıp Doktoru)

ADI SOYADI:Emine Tuna GÜLTEN
DİPLOMA DERECESİ:Tıp Doktoru
AKADEMİK ÜNVANI:Yardımcı Doçent
YABANCI DİL BİLGİSİ:İngilizce
AKADEMİK BİRİMİ:UÜ Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri
İŞ ADRESİ:Tıbbi Genetik  A.B.D
İŞ TEL/FAKS :2950423
e-POSTAtunag@uludag.edu.tr
CEP TELEFONU :
KİŞİSEL WEB SAYFASI  :


KISA ÖZGEÇMİŞ:
(TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM)
Uludağ Ün.Tıp Fak.         02.01.2003  (Yrd.Doçent)
Uludağ Ün.Sağ.Bil.Ens.   07.05.1999   (Doktora )
Uludağ Ün.Tıp Fak.         28.07.1988 (Tıp Doktoru)

ADI SOYADI:Şehime Gülsün TEMEL
DİPLOMA DERECESİ:Tıp Doktoru
AKADEMİK ÜNVANI:Uzman
YABANCI DİL BİLGİSİ:İngilizce, Almanca, İtalyanca
AKADEMİK BİRİMİ:U.Ü.Tıp Fak.Dahili Tıp Bilimleri
İŞ ADRESİ:Tıbbi Genetik A.B.D.
İŞ TEL/FAKS :2954372
e-POSTAsehime@uludag.edu.tr
CEP TELEFONU :
KİŞİSEL WEB SAYFASI  :


KISA ÖZGEÇMİŞ:
(TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM)
Uludağ Ü.Tıp Fak.   01.11.2002 - halen Uzman Doktor)
Uludağ Ü.Sağlık Bil.Enst.   01.11.2002 (Doktora /Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji)
Uludağ Ü.Tıp Fak.         29.10.1990 (Tıp Doktoru)Adres : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Görükle / BURSA
Hastane Tel : (+90 224) 295 00 00
Hastane Genel E.posta : suam@uludag.edu.tr


..........................................................................................................................
Uludağ Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Doktorları  
                                       Öğretim Üyeleri:  
  
 Prof.Dr.Ünal Egeli
1960 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdum.İlk, orta ve lise eğitimimi Akhisar’ da tamam-ladıktan sonra 1977-1978  eğitim-öğretim döneminde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyo-loji Bölümüne girmeye hak kazandım.Aynı Fakültenin Biyoloji-Genetik Bölümünden 1981 yılı Ekim döneminde mezun oldum.1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hasta-lıkları Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Bilim Dalında Biyolog olarak göreve başladım.Aynı Anabilim Dalında 1985 yılında Yüksek Lisansımı tamamlayarak Tıbbi Genetik Bilim Uzmanı ünvanını aldım.Tıbbi Genetik Bilim Dalında çalışarak 1988 yılında  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında, Gene-tik konusunda   Doktora  çalışmamı gerçekleştirerek Tıbbi Biyoloji Doktoru ünvanını aldım.1990 yılı Mayıs ayında Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Biyoloji Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandım.06.10.1994 yılında Tıbbi Biyoloji Doçenti ünvanını aldım.1995 yılında Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan 1.Derece Doçent kadrosuna atandım.Yaklaşık iki yıl Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttüm.1996 yılı Ağustos ayında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Tıp Fakültesinde Tıbbi Genetiği kurmak üzere 13B maddesine göre Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında görevlendirildim.1997 yılında aynı Anabilim Dalında 1. derece Doçent kadrosuna ve daha sonrada Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevine atandım.Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirildiğim 1996 yılı Ağustos ayından itibaren , bu güne kadar her biri Uluslararası standartlarda hizmet veren, çok sayıda Uluslararası yayının ve 76 çeşit rutin Genetik testin gerçekleştirildiği Tıbbi Genetik Laboratuvar-larını (Sitogenetik, Kanser Genetiği, Prenatal Tanı, Moleküler  Genetik ve FİSH) kurdum. Üni-
versitelerarası Kurul tarafından belirlenen Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji , Moleküler Biyoloji ve Genetik Dallarında Doçentlik ve Üniversiteler tarafından belirlenen Tıbbi Biyoloji   ve Tıbbi Genetik Dallarında Yard. Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük atama jürilerinde görev aldım. Çeşitli Ulusal ve Uluslararası Kongre, Sempozyum ve Panellere konuşmacı olarak katıldım.Bu arada,17-20 Haziran 1995 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleştirilen ‘’Benzene 95:An International Agency for Research on Cancer, and Epidemiology of Benzene’’Konferansına davetli konuşmacı olarak katıldım.15Haziran-15Ağustos 1998 tarihleri arasında Fransadaki International Agency for Research on Cancer(IARC) Enstitüsünde meme kanserle-rinde BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonlarının tespiti konusunda çalıştım.Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu ve DPT Projelerinde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yaptım. 2001 yılında Dutch Cancer Society’e sunulan ‘’Analysis of common fragile sites for the presence of genes involved in cervical carcinogenesis’’ konulu projeyi değerlendirdim.Harvard Üniversitesi bilim adamları ile birlikte gerçekleştirilecek olan ‘’MGH-International Breast Cancer Collaborative Project: Determination of an Endocrine Responsive Metastatic Breast Cancer Signature’’ konu-lu uluslar arası projede araştırmacı olarak görev yapmaktayım. Çeşitli Ulusal ve Uluslararası dergilerde editörlük ve hakemlik görevlerim;  TUBİTAK tarafından düzenlenen Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (SBAG) ve Temel Bilimler Araştırma Grubu(TBAG)’nda Panalistlik görevlerim bulunmaktadır.1990 yılından itibaren bugüne kadar 2 Yüksek Lisans 5 Doktora öğrencisi yetiştirdim.  Halen Tıbbi Genetik, Kanser Genetiği, Genotok-sikoloji ve Moleküler Genetik konularındaki çalışmalarıma devam etmekteyim.Yaklaşık 13 yıldır Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Evli ve bir çocuk babsıyım. 
Yabancı dilim İngilizcedir.
..........................................................................................................................


Prof.Dr.Berrin Tunca
1969 yılında Bursa’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Bursa’da tamamladıktan sonra 1986-87 öğretim döneminde Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne girmeye hak kazan-dım. Aynı fakülteden 1990 Haziran döneminde mezun oldum. Ekim 1990’da Uludağ Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünde Araştıma Görevlisi olarak göreve başladım. Aynı tarihte Ulu-dağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde  Yüksek Lisans öğrenimime başladım.  “ Ayakkabı işçilerinde sitogenetik incelemeler”  konulu yüksek lisans tezimi Şubat 1993’de tamamlayarak yüksek lisansımı bitirdim. Yine Şubat 1993’de aynı enstitüde doktora öğrenimime başladım. 1997 Güz yarıyılında Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi-Biyoloji ABD’na yatay geçiş yaptım.  “Kolo-rektal kanserli hasta ve yakınlarında genetik yatkınlığın araştırılması” konulu doktora tezimi 25 Aralık 1998’de bitirdim.1-31 Temmuz 2000 tarihleri arasında İtalya’da, Mode-na Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalında kolerektal kanserli hastalarda mikrosatellit instabilitenin incelenmesi  konusunda 1 ay süre ile çalıştım.  18 Nisan 2003 tarihin-de Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tıbbi Biyoloji Doçenti unvanını aldım. 30 Ekim 2009 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi-Biyoloji AD’ da profesör kadrosuna atandım Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde hakemlik görevlerim bulunmaktadır.  Halen aynı Anabilim Dalında, Genotoksikoloji, Moleküler Genetik ve Kanser Genetiği konularında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Yabancı dilim ingilizcedir. Evli ve iki çocuk annesiyim.
..........................................................................................................................

Doç.Dr.Gülşah Çeçener
 

Doğum Tarihi: 09 Kasım 1973
Öğrenim Durumu: Doktora
..........................................................................................................................

Arş.Grv.Gülçin Tezcan

 

 

 

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi/Yeri:  07.07.1983 / Bursa
Tel: (224) 29 -54163
E-posta: gulcintezcan@uludag.edu.tr
Medeni hali: Bekar
EĞİTİM BİLGİLERİ
2009- …    Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD
Tıbbi Biyoloji Doktorası
                                              
2006-2008                             İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL
                                               Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD.
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisansı
Akademik başarı: 76,90/100
Tez konusu: “PARP1 ve XRCC1 Polimorfizmlerinin Astım’da DNA Onarım Mekanizması ile olan İlişkisinin Araştırılması”
2001-2005                              Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR
                                               Fen-Edebiyat Fakültesi
                                               Biyoloji
                                               Akademik başarı: 3,27/4,00  (Bölüm 3.sü)
Üniversite son sınıf bitirme projesi: “ Çeşitli habitatlardan izole edilen Basillus genusuna ait bakterilerin antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi ve identifikasyonu.”
2000-2001                              Bursa Çınar Lisesi (Yabancı dil ağırlıklı kısım)
1997-2000                              Bursa Atatürk Lisesi (Yabancı dil ağırlıklı kısım)
1989-1997                              Bursa Setbaşı İlköğretim Okulu
..........................................................................................................................
Adres : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Görükle / BURSA
Hastane Tel : (+90 224) 295 00 00
Hastane Genel E.posta : suam@uludag.edu.t

..........................................................................................................................

Hiç yorum yok: